woensdag 24 mei 2017

Ruth was een Spreuken 31-vrouw
Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Het derde hoofdstuk van Ruth maakt me altijd een beetje nerveus. Ik bedoel, ben ik de enige die met kromme tenen zit bij de gedachte dat Ruth die nacht naar de dorsvloer gaat en doet wat Naomi haar heeft opgedragen? Ahhh, echt super ongemakkelijk! Mijn hart gaat sneller kloppen en ik word al zenuwachtig als ik eraan denk hoe nerveus Ruth moet zijn geweest! 

Onlangs las ik meer over de achtergrond en de symboliek van de instructies die Naomi aan Ruth gaf en daardoor begon te zien dat er een parallel is met Christus’ verlossing van ons leven.   

Neem nou het advies dat Naomi aan Ruth gaf om haar rouwkleding te verruilen voor schone en nieuwe kleding. Die kleding liet zien dat haar tijd van rouw om het verlies van haar man voorbij was en dat ze verder moest gaan met haar leven. Hoe mooi is het dat Naomi degene was die Ruth dit advies gaf en dat Naomi Ruth op deze liefdevolle manier haar vrijheid en zegen geeft om verder te gaan! Net als Ruth heb ik het gevoel dat ik een ‘Naomi’ nodig had in mijn leven die me toestemming gaf om mijn rouwkleed af te leggen en een nieuw seizoen van beschikbaarheid voor God te omarmen. Weg met de kledingstukken van onvergevingsgezindheid, verraad, bitterheid en pijn om nieuwe kleding aan te doen van hoop, verlossing en liefde.  

Ik realiseerde me pas toen ik het boek Ruth bestudeerde dat het boek Ruth in de Hebreeuwse bijbel direct na Spreuken komt. Hoe bijzonder dat we na het lezen van Spreuken 31:31 doorgestuurd worden naar het geweldige verhaal van Ruths verlossing!  

Wat we in Ruth 3:11 zien is dezelfde beschrijving als die van de ‘Spreuken 31-vrouw’ in Spreuken 31:31. Net als de ‘Spreuken 31-vrouw’ wordt Ruth geprezen in de poorten van de stad… een vrouw die in geboren werd in een vijandig land, die een vreemdeling was in het land waar ze woonde… deze gebroken weduwe was gewoon een Spreuken 31-vrouw! 

Geef haar van de vrucht van haar handen  en laten haar werken haar prijzen in de poorten.  Spreuken 31:31 

Ruth werd geprezen in de poorten van de stad omdat ze zo van Naomi hield, omdat ze hard werkte om haar schoonmoeder van voedsel te kunnen voorzien en omdat ze haar eerde. Een vrouw die terug had kunnen gaan om een nieuw leven te beginnen in haar geboorteland koos in plaats daarvan om al het bekende achter zich te laten om in geloof vooruit te gaan… niet wetende wat de weg naar Bethlehem voor haar in petto zou hebben.  

Ik leer zoveel dingen die ik kan toepassen in mijn leven door de inspiratie uit het verhaal van Ruth. We kunnen de kracht van een leven dat geleefd wordt vanuit liefde voor God en voor anderen nooit zomaar van ons afzetten. We zien dit in het leven van Ruth… net zoals we het zien in het leven van de Spreuken 31-vrouw. Beide vrouwen leven gericht op God en dienen de mensen om hen heen. Beide vrouwen leefden voor meer dan zichzelf alleen en daarom is de gehoorzaamheid die deze vrouwen elke dag en stap voor stap laten zien duizenden jaren later nog steeds bemoedigend voor vele generaties vrouwen! 

Terwijl ik het boek Ruth las, werd ik uitgedaagd door dit krachtige boek om vrijmoedig voor God te leven. Om mijn levensweg te gaan met groter vertrouwen en meer gehoorzaamheid… zelfs als ik niet zeker weet wat er op me wacht in mijn ‘Bethlehem’… om de reis toch te maken. Het is niet makkelijk om onszelf nederig op te stellen en ons leven af te leggen bij de voeten van onze Verlosser… maar net als Boaz wijst Jezus ons niet af. Hij ziet ons en Hij houdt van ons. 

“Het boek Ruth is meer dan een vermelding van een huwelijk van een afgewezen vreemdeling en een gerespecteerde Jood. Het is ook een afbeelding van Christus’ relatie met hen die Hem vertrouwen en die Hem toebehoren.” – Warren Wiersbe 

Lieve vrienden, net zoals Ruth accepteerde en liefhad, zo doet Christus dat voor ons! 

Laten we praten: Welke elementen uit Ruths leven bemoedigen jou? Heb je iets nieuws geleerd in deze studie? 

Heb God Groots Lief, 

Angela 


Week 3 woensdag
Lees: Ruth 3:10-11; Spreuken 31:31 
Soap: Ruth 3:11  

Ruth was een prachtige vrouw, zowel haar karakter als haar uiterlijk, ze ontsnapte niet aan de aandacht van Boaz. Hij sprak lovend over haar, een moedige vrouw, krachtig en moreel integer. Haar reputatie als "goede vrouw" was duidelijk voor iedereen die haar ontmoet heeft sinds haar komst met Naomi.   

Als we ervoor kiezen om God te gehoorzamen en een rechtvaardig leven leiden, dan zullen de mensen om ons heen opmerken hoe de Heilige Geest ons leidt en hoe ons spreken, ons handelen en onze waarden veranderen. Integriteit en echt geloof klinken helder in deze wereld die naar jou kijkt.

Vader, laat ons leven altijd naar U wijzen. We willen U volgen met ons hele hart, onze ziel en ons verstand al de dagen van ons leven. Amen. 

dinsdag 23 mei 2017

Week 3 dinsdag
Lees: Ruth 3:6-9 
Soap: Ruth 3:8-9 

Ruth vraagt aan Boaz of hij haar wil beschermen en zijn vleugels over haar wil uitspreiden door met haar te trouwen door zijn kleed over haar uit te spreiden. Ze erkent haar nood en komt nederig naar diegene toe die in de positie is om voor haar te zorgen. Haar onderdanige hart is een uitnodiging voor haar losser. 

God verlangt ernaar onze toevlucht te zijn, maar net als Boaz is Hij een gentleman. Hij komt niet als Hij niet volledig welkom is. We mogen nederig naar God toekomen en Hem vragen Zijn vleugels over ons uit te spreiden. Om een schuilplaats te vinden moeten we ons overgeven aan Degene die in staat is ons te bedekken met Zijn verlossing. 

Verlossende God, dank U dat U ons bedekt met Uw vergeving en genade. U bent onze toevlucht en kracht. Amen.     

maandag 22 mei 2017

Een Gewaagd Voorstel
Goedemorgen en welkom bij onze derde week van de studie over Ruth. Kun je geloven dat we al halverwege zijn?! Deze studie vliegt voorbij, meiden! 

We beginnen deze week met hoofdstuk 3 en waarschijnlijk zijn er een paar weken verstreken tussen het eind van hoofdstuk 2 en het begin van dit hoofdstuk. Het is oogsttijd in het land en Naomi besluit om Ruth te plaatsen bij een landeigenaar die Boaz heet. 

We zien in vers één dat er een echte liefde en affectie is gegroeid tussen deze dames. Het feit dat Naomi Ruth aanspreekt als ‘haar dochter’ betekent dat ze echt gaf om Ruth en dat ze zich voorgenomen heeft om een goede toekomst voor Ruth te vinden. 

Het wordt een beetje vreemd, als we lezen hoe Ruth Boaz’  aandacht moet gaan krijgen. Eerst moet Ruth in bad gaan, wat parfum opdoen en moet ze schone kleren aandoen. Dat lijkt normaal. Dan moet ze naar een akker gaan en wachten tot Boaz (zonder dat hij wist dat ze daar was) klaar was met eten en drinken, en dan moest ze gaan liggen voor de nacht. Dat lijkt een beetje stalkerig. 

Tot slot moest Ruth zijn voeten onder de dekens vandaan halen en bij hem gaan liggen. Dat lijkt vreemd en ook wat ongepast. Sommigen geloven dat Naomi’s suggestie openlijk seksueel is, omdat men denkt dat prostituees zoiets zouden hebben gedaan. Maar deze interpretatie past niet bij wat we weten over de karakters van Ruth en Naomi en ook niet bij de lof die Boaz Ruth in vers tien geeft voor haar acties. 

In plaats daarvan laten Ruths acties een verlangen naar bescherming zien en een huwelijk was een logische manier om bescherming te krijgen.  

Naomi’s idee lag zeker een beetje gevoelig en het zou ertoe kunnen leiden dat Boaz wat Ruth deed verkeerd zou opvatten. Maar Naomi lijkt vol vertrouwen te zijn in deze situatie en in Boaz´ integriteit. Ze gelooft dat hij zal doen wat goed is als hij wakker wordt en ziet dat Ruth aan zijn voeten ligt.  

Het verhaal gaat morgen verder. 

Maar wat kunnen we meenemen van dit deel van het verhaal? We moeten er voorzichtig mee zijn om bij het lezen van een historisch verhaal een toepassing voor elk deel van het verhaal te moeten vinden. In plaats daarvan moeten we zoeken naar de thema’s die gevonden worden in het hele boek.  

Twee van de thema’s die we zien zijn liefde en geloof. Naomi’s geloof in God lijkt sterker te zijn geworden sinds het begin van het verhaal en ze lijkt erg zeker van haar plan voor Ruth. Het geloof van Naomi en Ruth in de enige ware God heeft gezorgd voor een sterke band tussen de dames. Naomi wil echt dat er voor Ruth zal worden gezorgd en ze is bereid om alles te doen wat ze kan om te helpen. 

Deze twee dames kunnen geweldige voorbeelden zijn voor ons in goddelijkheid en vertrouwen. We moeten alles doen wat we kunnen om te groeien in geloof en in liefde voor anderen die ditzelfde geloof hebben. 

Kijkend naar Jezus, 

Jen 

Uitdagen van week drie: Onderzoek jezelf: waar sta je met je geloof? Het je het idee dat je groeit? Waarom wel of niet? Wat kun je doen om je geloof te versterken? In welke gebieden van je leven vraagt de Heilige Geest je om moedig te zijn?  
Week 3 maandag
Lees: Ruth 3:1-5 
Soap: Ruth 3:3-4 

Naomi zegt tegen Ruth dat ze naar hem toe moet gaan en hem tegemoet moet treden als de bloedverwant, de losser. Vanuit ons perspectief lijkt dit nogal een riskant plan, maar Naomi vertelt Ruth eigenlijk dat ze zich nederig moet opstellen als een dienares. Boaz was een man van karakter en Ruth deed een beroep op zijn integriteit door hem te vragen tegemoet te komen aan haar nood. 

Ruth heeft geen vragen gesteld aan Naomi over haar instructies. Ze vertrouwde zichzelf toe aan de autoriteit van Naomi over haar en ging af op haar wijsheid. Hebben wij een gehoorzaam hart zoals Ruth? Gods wegen lijken vaak haaks te staan op dat wat wij redelijk vinden, maar onze taak is niet om "te begrijpen" maar onze taak is om God te vertrouwen en snel te gehoorzamen. 

Heer help ons om snel te gehoorzamen en erop te vertrouwen dat Uw richtlijnen goed voor ons zijn ook als wij Uw plannen niet begrijpen. Amen