Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Zelfs het duister is niet donker voor jou

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. – Romeinen 8:35, 37-39 ____________________ Het is stil in huis en de zon moet nog opkomen boven de bomen om de dag in te luiden. En toch ben U bij me in het duister. Nu ik wacht op het licht, vullen Uw Woord en Uw aanwezigheid me. Ik word eraan herinnerd dat U mijn fundament bent en dat ik in U verlost ben, wat er deze dag ook zal gebeuren. In dat wachten, zoekt U mij op. Vandaag wordt ongetwijfeld een dag vol vreugde en uitdagingen. Vreugde is een voorproefje van Uw volheid, totdat we oog in oog zullen…
Recente posts

God heeft de leiding

Ik ben aan het genezen van mijn verslaving als control freak. Misschien heb jij op dat gebied ook wel je strijd gehad. De behoefte om de dingen onder controle te houden kan in ons leven vaak een bron zijn van angst en zorgen. We raken gefixeerd op onze opleiding, onze carrière, ons gezin, de financiën en zoveel meer. En als de route die we hadden uitgestippeld begint af te wijken, hebben we de neiging om onze greep te verstevigen en waar mogelijkdoor allerlei beslissingen de touwtjes nog steviger in eigen hand te houden. Vaak resulteert dat in een spiraal van lijden zowel voor onszelf als voor degenen die ons lief zijn. We maken het onszelf moeilijk doordat we streven naar controle. We kwellen onszelf door te denken dat de toekomst afhangt van hoe precies wij elk detail kunnen regelen. En in onze angst en zorg zien we dikwijls wel wat er ontbreekt, maar niet datgene waarin al is voorzien. En we zien niet ten volle in, dat wij een liefhebbende Vader hebben die Zijn volmaakte plan voor on…

Bevend vertrouwen

​ Ik zat bevend in de dienst van onze gemeente.

​ De man lezend uit het Woord achter het spreekgestoelte was niet mijn eigen voorganger. Mijn voorganger was in zonde gevallen en iedereen om mij heen huilde. Als één kerkelijke familie brachten we onze gebroken harten bij God en hielden ons vast aan Zijn onveranderlijke beloften op de dag dat de vijand die ons wilde ontnemen.

​ Mensen mogen dan wel falen, maar God faalt nooit.

​ Als we geen ontzag of vrees voor God hebben, stellen we ons leven open voor vernietiging. Vrees voor mensen is een foute zaak, maar het is gezond te beven in de aanwezigheid van een heilig God.

Ontzag voor God hebben betekent:
zoek Zijn wijsheid omdat we naast Zijn Waarheid onze eigen dwaasheid herkennen.
"Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis van de heiligen is inzicht." (Spreuken 9:10 HSV)
​​ verhoog Hem met een nederig hart, vol ontzag voor zijn goedheid en heerlijkheid.
"De vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid, en nederig…

We voeren oorlog

Heb je ‘Brieven uit de hel’ van C.S. Lewis wel eens gelezen? Nee? Ik zou het zeker doen. Het is een van mijn favorieten. In een verhaal laat C.S. Lewis zijn licht schijnen over een duistere geestelijke strijd die ieder van ons elke dag meemaakt. Hij vertelt over Schroeflik en zijn neefje Galsem, die een verleider is. Schroeflik schrijft 31 brieven aan Galsem en zo coacht hij hem om mensen op heel veel verschillende manieren te verleiden en om mensen ervan te weerhouden om christen te worden. Ook al willen we het ontkennen en ook al willen we het er niet over hebben… we zijn verwikkeld in een strijd. Elke dag. En ‘Brieven uit de hel’ laat dat aan je zien. Het boek geeft ons een inkijkje in de onzichtbare strijd die om ons heen woedt. · Goed tegenover kwaad · Vrijheid tegenover angst · God Waarheid tegenover Satans Leugens Deze strijd is er al vanaf het begin van de tijden en hij gaat door tot op de dag van vandaag, maar verlies de moed niet, lieverd! Op de dagen dat het lijkt alsof je verd…

Waar is uw geloof?

Diegenen onder ons die al lang bij de kerk horen kunnen het misschien aanvoelen als een taboe, omdeze tekst eruit te lichten. We zijn immers gelovig. We zijn gered. We weten de antwoorden die we op zondagsschool leerden. Maar, eerlijk gezegd hebben we toch nog momenten – misschien wel weken, of zelfs hele periodes – van twijfel en ongeloof.
Soms voelt ons geloof maar klein.
“Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u vanhier naar daar! En hij zou gaan.” Mattheüs 17:20
Oei. Soms voelt ons geloof echt klein.
Dank God, we zijn niet alleen. De Bijbel is doorweven met verhalen over mensen die dezelfde twijfels hadden.
Het geloof van de discipelen wankelde toen zij op het meer van Galilea waren, lezen we in het gedeelte voor vandaag. Deze mannen waren getuige geweest van de wonderen die Jezus verrichtte, en toch hadden zij hun bedenkingen.In het Oude Testament leidde Mozes de Israëlieten uit de slavernij van Egypte, maar toen de verkenners verslag deden o…

Angst om de controle te verliezen

Al van jongs af aan heb ik geworsteld met de angst de controle te verliezen. De kiem hiervoor is denk ik gelegd toen mijn ouders gingen scheiden. Te zien wat mijn moeder als alleenstaande vrouw allemaal te verduren had, zorgde ervoor dat ik de controle over mijn leven wilde hebben, zodat ik nooit meer op anderen aangewezen zou zijn; en dus, dacht ik in mijn naïviteit, als ik niet afhankelijk was zou ik onkwetsbaar zijn en dus niet verwond kunnen worden.
Deze angst om de touwtjes niet in handen te hebben, heb ik elke fase van mijn leven laten meespelen. Van welke hogeschool ik zou gaan volgen tot met wie ik zou gaan trouwen, welke baan ik zou nemen, en zeker nu als moeder. De angst de controle te verliezen kan bij tijden verlammend werken als ik bedenk welke wereld mijn kinderen van ons erven. Een wereld van ...
Schietpartijen op scholen
Terrorisme
Zelfmoorden
Drugs
Verdeeldheid
Chaos
Onenigheid
Wetteloosheid
De ondergang van de absolute waarheid
En de lijst wordt steeds langer ...
Er is zoveel in…

Angst voor mensen overwinnen

Terwijl we wachtten tot haar kleine broertje klaar was met zwemles, zaten mijn meisje en ik te kijken naar oude filmpjes van Billy Graham. Ze hoorde zijn bijzondere stem en zijn krachtige woorden. Eerder die dag werd op het nieuw verteld dat hij was overleden. Ze wilde nu weten wie deze grote Godsman was. Na een poosje kon ze niet langer stil blijven zitten. Emoties overweldigden haar en met betraande wangen fluisterde ze… “Hij was vriendelijk, maar hij was niet bang.” Zijn vriendelijkheid was een gegeven. Ze had veel verwacht. Maar dat het evangelie zonder vrees en met zoveel moed en helderheid zou worden gebracht? Dat was wat haar zo raakte. Negen jaar oud is ze nog maar en ze weet nu al wat het is om angst voor mensen te hebben. Ze is moedig als ze op het schoolplein vertelt over God. Maar op die momenten heeft ze ook al moeten ontdekken dat de wereld niet altijd open staat voor de Waarheid. Oh lieverd, ik heb dat ook meegemaakt… Mensenvrees heeft me ertoe geleid om stil te zijn ter…